Valoare anuala vouchere de vacanta

În temeiul prevederilor OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, modificată şi completată cu OMEN nr. 3560/13.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru unităţile de învăţământ de stat, fiecărui salariat i se acordă vouchere de vacanţă în valoare de 1.450 lei (o singură dată pe an) din care se reţine 10 % impozit.