OFERTA EDUCATIONALA

 

Arii curriculare

 

Discipline

Clasa
P I II III IV
 

Limbă și comunicare

Limba și literatura română1 5 7 6 5 5
Limbă modernă 1 1 1 2 2
 

Matematică și științe ale naturii

Matematică2 3

1

3

1

4 4 4
Științe ale naturii 1 1 1
 

 

 

Om și societate

Istorie 1
Geografie 1
Educație civică 1 1
Religie 1 1 1 1 1
 

 

Educație fizică, sport și sănătate

Educație fizică 2 2 2 2 2
Joc și mișcare 1 1
 

Muzică și mișcare

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

Arte

 

Arte vizuale și abilități practice

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Tehnologii
Consiliere și orientare Dezvoltare personală 2 1 1
Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia școlii (discipline opționale) 0 0 1 1 1
Număr de ore pe săptămână 19 20 21 21 22

1 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului.

Conform Planului-cadru pentru  învățământul gimnazial (OMECI 3638/2001):

 

Aria curriculară

 

Discipline

Clasa
V VI VII VIII
 

Limbă și comunicare

Limba și literatura română 5 4 4 4
Limbă modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Limba latină 1
Matematică și științe ale naturii Matematică 4 4 4 4
Fizică 2 2 2
Chimie 2 2
Biologie 1 2 2 1
 

 

 

Om și societate

Istorie 1 1 1 2
Geografie 1 1 1 2
Cultură civică 0 0 1 1
Religie 1 1 1 1
Arte Educaţie plastică 1 1 1 0,5
Educaţie muzicală 1 1 1 0,5
Educație fizică şi sport Educație fizică şi sport 2 2 2 1
Tehnologii Educaţie tehnologică 1 1 1 1
Consiliere și orientare 1 1 1 1
Număr total de ore trunchi comun 23 25 28 28
Curriculum la decizia școlii (discipline opționale) 3 3 2 2
Număr de ore pe săptămână 26 28 30 30